Μάρτιος 10, 2019/
  • By Κώστας Βαρτζής
  • 1.074
  • 0

Οι διάφορες μέλισσες με τις δραστηριότητές τους πάντοτε μαγεύουν τον άνθρωπο είτε για την εργατικότητά τους είτε για την θαυμαστή τους επικοινωνία. Για πολλούς αιώνες η επικοινωνία των μελισσών ήταν ένα μυστήριο, μέχρι που κατασκευάστηκε η κυψέλη παρατήρησης (γυάλινη κυψέλη). Μερικές δραστηριότητες της μέλισσας περιορίζονται μόνο σε ένα στάδιο ανάπτυξης ή σε μια ορισμένη ηλικία. Για παράδειγμα η παραγωγή βασιλικού πολτού γίνεται μόνο από μέλισσες που έχουν αναπτυγμένους τους υποφαρυγγικούς αδένες. Όταν ατροφούν αυτοί οι αδένες, τότε οι εργάτριες δεν είναι σε θέση να παράγουν βασιλικό πολτό.  Επίσης εργάτριες ηλικίας μιας ημέρας ή και λιγότερο δεν μπορούν να τσιμπήσουν, γιατί το κεντρί τους δεν είναι ακόμη καλά αναπτυγμένο και το δηλητήριο δεν έχει παραχθεί στους αδένες.

Άλλος εσωτερικός παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά είναι ορισμένες ορμόνες που παράγονται από αδένες του σώματος σε κάποια ηλικία και κυκλοφορούν μέσα στην αιμολέμφο των μελισσών. Η κληρονομικότητα επίσης παίζει πολύ βασικό ρόλο, γιατί πολλοί χαρακτήρες κληρονομούνται και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των απογόνων. Για παράδειγμα η επιθετικότητα μιας κυψέλης ελέγχεται γενετικά. Πολλές όμως δραστηριότητες της μέλισσας είναι φανερό ότι επηρεάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Το φως, ο ήλιος, οι διάφορες χημικές ενώσεις κ.λ.π.  προσλαμβάνονται (ανιχνεύονται) με τα χιλιάδες εξειδικευμένα κύτταρα του νευρικού συστήματος, επεξεργάζονται στον εγκέφαλο και κατόπιν επέρχεται η ανάλογη αντίδραση. Επίσης, διαφορετική ένταση ή ποσότητα του ερεθίσματος μπορεί να επιφέρει διαφορετική αντίδραση.

Πολλές δραστηριότητες στη μέλισσα γίνονται τόσο γρήγορα, που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, όταν οι μέλισσες περπατούν γρήγορα επάνω σε μια επιφάνεια είναι αδύνατο να διακρίνουμε τις κινήσεις των ποδιών ή όταν πετούν, να διακρίνουμε τα φτερά τους. Οι μέλισσες, όπως και τα άλλα έντομα,  αντιδρούν με μεγάλη ταχύτητα, γιατί οι αποστάσεις των αισθητήριων οργάνων προς τον εγκέφαλο και από εκεί στους μυς είναι πολύ μικρές. Έτσι οι μέλισσες δέχονται ένα ερέθισμα και αντιδρούν σ΄ αυτό σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ η αντίδραση του ανθρώπου είναι κατά πολύ πιο αργή. Οι μέλισσες αντιδρούν μηχανικά στα διάφορα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα και δεν μπορούν να σκεφτούν όπως οι άνθρωποι.

Οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες των εντόμων περιλαμβανόμενης και της μέλισσας, είναι γενετικά προγραμματισμένες μέσα τους από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί το αυγό. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι προνύμφες μόλις σφραγιστούν μέσα στο κελί τους δεν έχουν καμία επικοινωνία με τις ενήλικες μέλισσες και όμως μόλις εκκολαφθούν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι άλλες μέλισσες. Ένα άλλο παράδειγμα που αποδεικνύει την προαναφερθείσα υπόθεση είναι το ακόλουθο: από σφραγισμένο γόνο και σφραγισμένο βασσιλοκύτταρο είναι δυνατό να δημιουργηθεί ολόκληρο μελίσσι, δίχως προηγουμένως να έχουν έρθει σε επαφή με καμία ενήλικη μέλισσα (Χαριζάνης, 1996).

Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η μέλισσα είναι ένα μικρό βιολογικό ρομπότ, που είναι γενετικά προγραμματισμένο να εκτελεί ορισμένες εργασίες, οι οποίες ευνοούν την επιβίωσή της (Χαριζάνης, 1996).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *